Hier onder vindt u verschillende artikelen, die ik heb geschreven, of voorgedragen heb, of van anderen die mij boeien, of teksten die ik uit verschillende sites, waaronder Wikipedia heb samengesteld.

Door de cursor op het onderwerp te plaatsen en met een druk op de linkermuisknop wordt de tekst geopend. 

Tevens vind je wat informatie over het scheikundeboek, dat onlangs uitgegeven is.

Veel lees plezier !

  • CHEMIE IN HET PERIODEONDERWIJS OP DE VRIJESCHOOL’                                                                                          klas 7 t/m 12.

                 De auteur van het boek is Gerard Smits, oud leraar aan de Vrije School Den Haag en docent aan de Opleiding Fenomenologie. Hij heeft  er voor gezorgd dat de ervaringen op het gebied van 80 jaar Scheikundeonderwijs, gegeven  door zijn voorgangers Frits Julius, Emmy de Grooth-Klomp en later door hemzelf, voor het nageslacht bewaard zijn gebleven. 

            Dit zeer uitgebreide werkboek dat bestaat uit drie delen en voorzien is van veel verhelderende tekeningen bij de ruim 150 beschreven proeven, telt ruim 210 pagina’s, heeft het formaat A4 en is voorzien van een wire-o-binding, zodat de pagina’s makkelijk omslaan en het opengeslagen boek mooi plat op de werktafel blijft liggen.

DEEL I    : De CHEMIE van het VUUR, de PLANT en het MINERAALRIJK(ZOUTEN) 

DEEL II  : De CHEMIE van de SCHEIKUNDIGE ELEMENTEN                                                     DEEL III   : De CHEMIE van de ZEVEN METALEN

Inmiddels is de 2e druk verschenen. Lay-out fouten zijn ongedaan gemaakt en een aantal proeven met tekeningen zijn toegevoegd.                                                                                                                                  De prijs is € 27,50 (exclusief verzendkosten) 

 

 Te bestellen met een e-mail aan info@vrijeopvoedkunst.nl 

 Ook te vinden op www.vrijeopvoedkunst.nl