Het verhaal van een mierenvolk

 


Deze mierenhoop in Meyendel observeer ik al jaren. Een volk schijnbaar chaotisch, maar weet toch elk jaar weer deze grote hoop inclusief brandneteltuin te realiseren. Een ijvrig volk dat zich volgens een wijsheidsvolle samenhang beweegt en constant aan het opbouwen is. Ik snap niets van hun wijsheid, maar ze dwingen een grote bewondering bij me af.

Deze foto is op 3 augustus 2017 gemaakt. Toen ik de foto maakte, marcheerden talrijke mieren over mijn voeten en door het bos heen. Overal halen ze er takjes, zaadjes etc. vandaan. Ze ruimen de boel op en het nest wordt steeds groter.Het volk is nu op het toppunt van zijn "uitgebreidheid", zowel wat de grootte van het nest betreft, als de ruimte die zij in het bos beslaan.

Deze foto werd een maand later genomen op 3 september 2017. Er is niet veel veranderd. Nog steeds marcheert het volk door het bos om allerlei voedsel en andere attributen te verzamelen. Het nest is nauwelijks groter geworden. De brandneteltuin is wat meer uitbundig geworden.

Deze foto is op 8 oktober 2017 gemaakt. Nog steeds is de brandnetel groen gekleurd, maar het bloeigebeuren is daaraan verdwenen. Nog steeds lopen er mieren door het bos. Het nest is ietsje gekrompen.

Deze foto is van 19 november 2017. Nog steeds is de brandnetel hoofdzakelijk groen gekleurd, alhoewel er een tendens is die de bladeren wat geel kleurt. Er lopen nog weinig mieren door het bos en over het nest. Het mierenvolk begint zich terug te trekken. Nog maar enkelen zie je over de hoop kruipen. In de openingen zie je gevallen bruingekleurde eikenbladeren. Blijkbaar worden ze niet meer opgeruimd.  In dezelfde tijd krijgt de groenespecht het erg moeilijk met het verzamelen van voedsel in de vorm van insecten. Duidelijk is te zien dat de top van het mierennest aangetast is. Zo nu en dan bezoekt hij het mierennest en verorbert hij de wachters en andere loslopende mieren. Dat kun je mooi zien aan de gaten in de mierenhoop.

Deze is gedateerd op 3 december 2017. Op vallend is dat de brandnetelvegetatie grotendeels verdwenen is. Er lopen nog nauwelijks mieren over het nest. De gevallen bruine bladeren op het nest worden niet meer opgeruimd. Het aantal gaten in de hoop is wat toegenomen.

Deze foto is gemaakt op kerst 25 december 2017. Het is een zachte herfst geweest met enkele nachten lichte vorst. Wel heeft het 14 dagen daarvoor uitbundig twee dagen gesneeuwd. Takken van dennenbomen in de omgeving van het mierennest zijn door de zwaarte van de sneeuw afgebroken. De brandnetel begroeiing rond het nest is bijna geheel verdwenen. Nog dieper zijn de gaten en nog meer afgekalfd is het nest door de talrijke groenespecht aanvallen. Er is geen mier meer te zien over het nest. Het volk heeft zich diep in de aarde teruggetrokken. 

Ik kwam even langs op 1 - 1 - 2018 om de mieren een voorspoedig nieuwjaar te wensen. Een enkele mier liep over het nest. Duidelijk is te zien dat de mierenhoop verder afgegraven is en dat de gaten dieper zijn. De vogels kunnen steeds moeilijker hun insectenvoedsel vinden en gaan dan maar buurten bij de mierenhopen.

Ook deze foto is op 1-1-2018 genomen. Op mijn wandelingen door Meyendel observeer ik zo`n stuk of tien mierennesten. Een kleine vijftig meter verderop bevinden zich deze twee vlak naast elkaar gelegen mierenhopen. De voorste hoop op de foto is met de grond gelijk gemaakt door pikkende en rauzende groene spechten. Weer andere mierenhopen vertonen enkele gaten. Meestal heeft het volk zich diep (ongeveer 50 tot 100 cm) in de aarde teruggetrokken. Alleen de wachters en wat loslopende werkers worden verorberd, maar als de koningin en haar hofhouding door de vogels genuttigd worden is zo`n volk ten dode  opgeschreven. Na verloop van tijd zie je dan een diepe kuil ontstaan.

11 - 2 - 2018 Tot nu toe heb ik steeds verlaten mierennesten gezien, die door vogels flink overhoop gehaald zijn en waarin diverse pikgaten duidelijk zichtbaar zijn. Bij één mierennest dat deels rond een boom gebouwd is, zijn zelfs houtsnippers te zien van een weggebeitelde boomstam. Waarschijnlijk het werk van de groenespecht.  De mieren hebben zich onder de grond teruggetrokken.

Het gekke nu is dat zich op het mierennest dat ik steeds fotografeer een klein trosje mieren bezig was met werkzaamheden. Op geen enkel ander (van de overige 9 mierennesten) heb ik deze activiteit kunnen waarnemen.

Meestal vindt dit gebeuren op een later tijdstip plaats, wanneer het warmer is. Vandaag was het 6 graden en er woei een stevige westenwind(5 Bft)

Zondag 18-2-2018 was een zonnige dag zo 8 graden en een zuidenwind van 2 Bft. Om twee uur `s middags ben ik weer langs het mierennest gelopen. Een tros mieren groter dan vorige week heb ik bezig gezien met reparatiewerkzaamheden aan het nest.

Ook bij andere nesten heb ik een groot aantal mieren over het nest zien lopen, maar zo massaal als bij dit nest heb ik de mieren niet bezig gezien.

Zondag 4 maart ben ik langs al de mierenhopen gelopen. De week daarvoor was het zeer koud. De zogenaamde "Russische Beer" was in Nederland op bezoek. Er was veel vorst en dat resulteerde in bevriezing van diverse waterpartijen en op verschillende waterlocaties kon men schaatsen.

Twee weken terug zag ik nog wat activiteit bij dit mierennest, maar vandaag was het stil; geen mier te zien en dit fenomeen was op bijna alle nesten waar te nemen. 

Zondag 4 maart. Bij het einde van mijn wandeling door Myendel ongeveer een uur wandelen verwijderd van het vorige nest, kom ik altijd dit mierennest tegen. De zon scheen vaal en dit mierennest is geëxponeerd naar het zuiden. Dit was zondag het enige nest waar ik activiteiten van de mieren waar kon nemen. Een tros mieren 

Donderdag 15 maart

Steeds meer mieren zijn bezig om de gaten te repareren

Dinsdag 20 maart

Ook nu weer zijn de mieren druk bezig met hun herstelwerkzaamheden.

Zaterdag 24 maart

Hele dikke tros van mieren, die bezig is met reparatiewerkzaamheden.

zaterdag 31 maart

Nog steeds zijn de mieren bezig met reparatiewerkzaamheden aan het nest.

Het was iets kouder dan vorige week. Misschien dat er wat minder mieren te zien waren.

 

Maandag 9 april

Langzamerhand werd het wat warmer.

Nog steeds zijn ze aan het nest bezig, maar de mieren zijn nu krioelend over het hele nest verspreid. Rond het nest zien wij kleine vers groene brandnetelplanten zich ontwikkelen. De gaten in het nest zijn bijna hersteld.

Dinsdag 17 april

Het is de laatste dagen lekker warm geweest voor de tijd van het jaar.

Na een week zijn de brandnetelplantjes behoorlijk gegroeid. De meeste gaten in het mierennest zijn gedicht. Een enorme hoeveelheid mieren razen over het nest en ook in de omgeving daarvan marcheren ze er flink oplos. Ze beginnen nu met de opbouw van het nest in de vorm van een ronde berg. Bij enkele nesten in de omgeving kun je deze ronde bergvorm al waarnemen.

 

Zondag 22 april 2018

Het nest is nog niet hoog, maar alle gaten zijn weggewerkt en het nest heeft de vorm van een bolvormige hoop. De mieren zijn niet alleen aan het nest werkzaam, maar marcheren door het bos.

Interessant is ook de begroeiing om het nest. Vaak zie je brandnetels. Ze zijn zo 20 cm hoog gegroeid en bieden de mieren wat verkoeling in de hete zon door hun schaduwwerking.

Vrijdag 11 mei 2018

Volop bloeien de seringen en de meidoorns, die Myendel in het wit hullen. De foto is genomen in de late middag. Heel duidelijk is te zien dat de mierenhoop groter geworden is. Het heeft nu echt de vorm van een goede mierenhoop. Maar niet alleen is het nest groter geworden, maar ook de brandnetels eromheen. De mieren marcheren steeds verder van het nest het bos in. De laatste week was het enorm warm geweest.

Zondag 20 mei

Nog steeds bloeien de seringen en meidoorns, maar de bloei is op zijn retour. De mierenhoop wordt steeds meer overwoekerd door het brandneteltuintje. Aan de schaduw kun je duidelijk zien, wat voor uitwerking de brandnetels hebben. De zon staat nu in het zuidwesten en door het geboomte van de brandnetels wordt er een schaduw op het nest geworpen. Het blijft dan relatief wat koel.Een zeer grote activiteit vindt er op en rondom het nest plaats. Dat zie je niet bij de mierenhopen die volop in de zon staan. Daar werken de mieren wel aan de schaduwrijke achterkant. Op het nest lopen ook enkele mieren rond die vleugels hebben. Het lijf van deze mieren is wat zwarter gekleurd. Ze vliegen niet, maar ze lopen wat rond en gaan dan de gaten van het nest weer in.

Aan de hand van de uitbundige groei van de brandnetels rondom dit nest en andere nesten, zou het wel eens kunnen zijn dat we een warme en droge zomer tegemoet gaan.

Vrijdag 25 mei 2018

Volop leven is dit mierennest. De brandnetels eromheen zijn nog strak, maar bij een aantal nesten hangen de toppen van de netels op half zeven en zijn de bladeren gekromd. Dit duidt op uitdroging. Het is ook droog, warm en het heeft een tijd nauwelijks wat geregend. De mieren marcheren door het bos en een heel spoor gaat de nabij gelegen dennenboom in. De mieren met vleugels die wat zwartgekleurd zijn, heb ik niet meer kunnen waarnemen. Alle seringen en meidoorns zijn volledig van het natuurtoneel verdwenen.

3 juni 2018

De witgekleurde hondsrozen en roze gekleurde egelantier zijn meer en meer gaan bloeien. De ligusterstruiken zijn wit gaan bloeien en verspreiden hun typische reuk. De brandnetels rondom het mierennest zijn langer. Ook de mierenhoop is wat groter geworden. Op de foto is duidelijk te zien dat de brandnetels een schaduw werpen op de mierenhoop. Het was een zonnige middag en de temperatuur was zo rond de 20 graden. Zeer intens zijn de mieren bezig rond het mierennest. Zelfs de nabijgelegen dennenboom wordt intensief door hen bezocht.

Zondag 10 juni 2018

Nog dichter begroeid was het mierennest door de brandnetels. De toppen hingen wat krom en de hele week had het nauwelijks geregend. Duidelijk zag je de bloeistelen uit de verschillende bladeren tevoorschijn komen. De kamperfoelie was gaan bloeien en de liguster uitbundiger. Je merkt pas aan de bloeiende liguster in welke enorme hoeveelheid ze hier in Myendel aanwezig zijn. Intens zijn de mieren aan het werk als een krioelende hardwerkende massa. Het jacobs(kruis)kruid is geelgekleurd gaan bloeien. Nog steeds krioelen er geelzwart gestreepte rupsen over de plant, maar de roodgekleurde jacobsvlinder heb ik nog niet gezien.

zondag 17 juni

De liguster vertoont al bruine plekken in het bloeigebied. Het hoogtepunt van zijn bloei is voorbij. Overal bloeit het blauwgekleurde slangekruid en de geelgekleurde toortsen beginnen op zonovergoten plekken te bloeien. Ook de brandnetels rond het mierennest zijn aan het bloeien en duidelijk is te zien, dat de onderste bladeren al geelgekleurd zijn. De mierenhoop wordt steeds groter en overal lopen de mieren, maar ook steeds meer wordt de hoop overwoekerd door de brandnetels.

Zondag 24 juni

Het is droog in Myendel. En deze maand juni gaat de boeken in als één van de droogste junimaand sinds 1901. De mierenhoop staat in de schaduw van enkele dennenbomen. Rond het mierennest zien de brandnetels er nog redelijk goed uit. Minder uitdrogingsverschijnselen zijn hier waar te nemen, in vergelijking met de brandnetels op openplekken. Het mierennest blijft maar groter worden en overal marcheren de mieren naar toe zelfs de dennenbomen in.

Maandag 30 juli

Sinds de 24e juni is er geen regen meer gevallen en dit tijdsinterval is als één van de warmste tijden in de boeken opgenomen. De bodem is stoffig als je erover heenloopt.  De grasweiden in de buurt zijn helemaal bruin gekleurd en uitgedroogd evenals de brandnetels die je op het veld en in de bossen kunt aantreffen. Ook rondom het mierennest zijn de brandnetels uitgedroogd, verschrompeld en bruin tot zwart gekleurd. De mieren zijn op en rondom de hoop nog behoorlijk actief en lijken zich niets van de warmte en droogte aan te trekken.

Donderdag 9 augustus

Er is niet veel veranderd sinds de vorige keer. Nog steeds is het erg droog en de bladeren van de brandnetels zijn bijna allemaal droog verschrompeld. Het mierenvolk is nog druk in de weer. Het nest blijft een mooie ronde berg.

 

Donderdag 16 augustus

Bijna alle verdorde bladeren zijn van de brandnetelstelen afgevallen. Alleen de hoofdstengels zijn nog te zien. Het mierenvolk blijft rustig door marcheren. Weinig verandering is er verder te zien. Maar het verschil is groot als je de brandnetels vorig jaar rond het nest zag. Die waren nog groen gekleurd en nog vol met groene sappige bladeren.

31 augustus

Het mierennest wordt steeds groter. Het heeft de afgelopen tijd behoorlijk geregend. Onder bij de dode brandnetelstaken zien duidelijk nieuwe groene brandnetelbladeren verschijnen.

9 september

Het nest groeit gestadig evenals de brandnetels rondom het nest.

Het blijft merkwaardig dat je de brandnetels alleen rondom het mierennest ziet groeien. Meters in de directe omgeving van het nest is geen brandnetel te bekennen.

Hierboven zie je de mierenhopen op 16, 25 en 29 september

Nu op 10 , 14 en 21 oktober. Weinig verandering is er te zien.

 

 

 

28 oktober. De ronde bovenkant is verdwenen. Er zit een krater in de hoop. Waarschijnlijk veroorzaakt door de groene specht. De activiteiten van de mieren en hun hoeveelheid zijn sterk afgenomen.

5 november en de top van de hoop op 5 november. De laatste is op 11 november gemaakt. Nogmaals de activiteit is sterk afgenomen en je ziet er niet zoveel meer. Ze bewegen stroef. Het volk is zich aan het terugtrekken onder de grond.

14 november.

 

Nog meer indeukingen aan de top van het nest. Weer minder mieren te zien en traag bewegend. Opmerkelijk is ook dat de brandnetels niet meer fier rechtop staan, maar wat ingezakt zijn

4 december                                                                                                                                                                        13 december

Duidelijk zie je aan de bovenkant van de mierenhoop behoorlijk veel gaten. De groene specht heeft weer en nu behoorlijk toegeslagen. Op 4 december liepen er nog enkele mieren traag over de hoop, maar op de 13e  december was er geen enkele mier te bekennen. De brandnetels staan er weliswaar groen bij, maar ze staan wat slap op de stelen en zijn gebogen. Er zijn een paar nachten met lichte vorst geweest, maar over het algemeen is het vrij zacht.

28 december 2018

Dit is de laatste foto van dit jaar. Het weer is grauw grijs bewolkt, maar het vriest niet. De mierenhoop is verder afgegraven. Er zijn meer en dieper gegraven gaten. Ook de brandnetel begroeiing is minder pregnant. Geen enkele mier loopt nog over de hoop of in de omgeving daarvan. Het mierenvolk heeft zich teruggetrokken in de aarde. Evenals de begroeiing eromheen.

18 januari 2019                                                 18 januari 2019                                                27 januari 2019

Gedurende deze tijd was er geen enkele mier op in of rond het nest waar te nemen. 18 Januari was een zonnige frisse dag enkele graden boven nul. Het nest is van de andere kant gefotografeerd, die doorgaans gebruikelijk is geweest. Ook de brandnetel rond het nest is bijna verdwenen en de 27e januari(een grauwe dag) in zijn geheel. Het nest is behoorlijk geattaqueerd en vertoont gaten, die  27e nog dieper zijn.  

3 februari

Een prachtige zonnige dag met een gure noordwester maar 5 graden boven nul. Het nest is nog behoorlijk aangetast. Tot mijn grote verbazing zag ik een kluitje mieren aan een gat in het nest krioelen. Dit was het enige nest van de ongeveer 10 nesten die ik regelmatig bezoek, waar ik mieren bezig zag.

15 februari 2019

Al twee dagen is het weer fantastisch. Stralende blauwe lucht, weinig wind en 8 graden gisteren en 10 graden vandaag. Bijna bij alle mierennesten wordt er flink gewerkt. En zo ook bij het mierennest, dat ik al jaren observeer. Een enorme tros van mieren is druk bezig met herstelwerkzaamheden aan één van de grote gaten. Sommige mieren gaan de dennenboom in. Een kleine tros mieren zit bij een harsrijke plek op de stam van de boom. Ook is te zien, dat de brandnetels nog klein aan het opkomen zijn.

19 maart 2019

De mieren zijn hard aan het werk en nog steeds bezig het beschadigde nest te repareren. Maar zoals je kunt zien, zijn de brandnetels ook druk bezig. Ze rukken op vanuit de periferie naar het centrum toe. Ben benieuwd hoe dat verder gaat. Tot nu toe rukken de brandnetels op en zijn ze hoger dan het mierennest.

4-4-2019

Als je zo aan komt lopen, lijkt de mierenhoop net op een burcht. De brandnetels zijn weer groter geworden. Er is volop bedrijvigheid door het mierenvolk, maar het nest is nog niet boven de brandnetels uitgekomen. De brandnetels gaan niet alleen de hoogte in, maar ze groeien ook zijwaarts en proberen de mierenhoop te overwoekeren. Wij gaan het zien hoe dit allemaal afloopt.

14-4-2019

De zon scheen, maar het was koud(8 graden). In de zon bewogen de mieren zich razendsnel over het mierennest. De foto links is vanuit de gebruikelijke standplaats genomen, de noordwestelijke kant van het nest, terwijl de foto rechts van de zuidoostelijke kant genomen is. Het nest is grotendeels hersteld. Nagenoeg alle gaten zijn gerepareerd en het nest heeft zijn typische berg-of heuvelvorm weer terug. De brandnetels overwoekeren het nest. Eigenlijk zou het nest boven de brandnetels dienen uit te steken. Op grond van deze woekerende brandnetels voorspelde ik het vorig jaar, dat het een warme droge zomer zou worden. Ben benieuwd of dat nu ook weer het geval is. En verder gaan de mieren de brandnetels een halt toewerpen, of worden de mieren overrompeld door het brandnetelgeweld?

16 mei 2019

Wij zijn nu een maand verder. Het is erg droog geweest in deze periode. Voor en gedurende de paasdagen(19 april) was het warm, maar daarna werd het behoorlijk koud. De temperatuur steeg deze week tot zo`n 14 graden. Duidelijk is nu te zien, dat de brandnetels het mierennest overwoekerd hebben. Op de foto rechts kun je het topje van de mierenhoop zien. De mieren zijn hard aan het werk, ze marcheren door het bos en klimmen in de aanliggende zwarte den. Als je de foto`s van vorig jaar half mei bekijkt, zie je dat de mierenhoop boven de brandnetels uitgroeit. Maar je ziet dat nu de brandnetels niet helemaal strak in hun vel staan. Bij de verderop gelegen groeiende brandnetels hangen de bladeren en zij beginnen het moeilijk met de droogte te krijgen. Vorig jaar voorspelde ik op grond van dit beeld een warme droge zomer. Als ik nu naar de beelden kijk, kom ik op een voorspelling van een langdurige droge en soms zeer warme zomer. Wij gaan kijken wat er gaat gebeuren.

22 mei

Het is warm geweest en sinds tijden heeft het niet geregend. De bladeren van de brandnetels beginnen slap  langs hun stengels te hangen. Onzichtbaar is het mierennest van een afstand, maar op de foto rechts zie je wat van de hoop. IJverig lopen de mieren over de hoop heen en banen zich een weg of wegen het bos en de bomen in.

30 mei

Een aantal dagen geleden had het flink geregend. De stengels en de bladeren van de brandnetels hangen niet meer. Tussen de bladeren zie je het mierennest. Op de foto links zie je, dat de onderste bladeren van de brandnetels al wat geel gekleurd zijn. In Myendel is dit het mierennest van de meer dan tien mierenhopen, die ik zo observeer, waar de brandnetels het nest totaal of het meest overwoekerd hebben.

16 juni 2019

Het heeft een aantal dagen goed geregend en de brandnetels staan er florissant bij. Nog steeds overwoekeren de brandnetelstruiken het mierennest. Van veraf valt het nest dan ook niet op. Maar van boven af en dichtbij zie je dat de mierenhoop steeds hoger en groter wordt en dat het volk bruist van activiteit. Ze lopen massaal door het bos, beklimmen de aanliggende zwarte den, maar nog nooit heb ik zo veel brandnetels gezien, die een toch behoorlijk grote mierenhoop bijna onzichtbaar maken.

30 juni 2019

Ondanks de warme dagen en de droogte staan de brandnetels er nog goed bij. Ze staan in bloei en het mierennest is nog meer overwoekerd. Op zowel de foto links, dat een totaal beeld zou moeten geven van het nest, als de foto rechts, dat de bovenkant zou moeten weergeven, is de mierenhoop in tegen stelling tot de vorige opnamen niet meer waar te nemen.

18 augustus 2019

Nog steeds wordt het mierennest overwoekerd door de brandnetels. Nu kun je door de brandnetels de contouren van de mierenhoop zien. Actief marcheren de mieren rond het nest het bos en de nabijgelegen boom in. Geen enkel ander mierennest heb ik zo overwoekerd gezien door de brandnetels. Bij de andere zes waargenomen mierenhopen zie ik of geen begroeiing op het nest. Of er is geen begroeiing of aan de rand van de onderkant van de hoop.

28 augustus 2019

Er is niet veel veranderd. De mieren zijn nog steeds actief, De brandnetel vegetatie is wat geler gekleurd en wat meer uitgedund. 

15 september 2019

Weinig verschil met het vorige plaatje. Alleen zijn de brandnetels aan de toppen wat aangetast.

 

 

 

28 september 2019

Merkwaardige fenomenen.

Rond het nest zien wij een heksenkring van paddenstoelen. De brandnetels zijn verder uitgedund en de contouren van het nest worden steeds beter zichtbaar. Nog steeds gaat er een behoorlijke activiteit van het mierenvolk uit. 

Op grond van het feit dat dit mierennest zich helemaal omhulde met de brandnetels, had ik de gedachte dat dit nest zich tegen de droogte en de warmte zou gaan beschermen. Ik had een droge hete zomer dan voorspeld. Maar de zomer was op een aantal dagen na niet extreem droog en warm. Nu wordt het nest overwoekerd door paddenstoelen. Bij de andere zes mierenhopen heb ik geen paddenstoelen waargenomen en ook geen overwoekering van de brandnetels. De mieren maken daar uit hoe de vegetatie verloopt en zeker niet over hun nest. Bij dit nest bepalen de brandnetels en de paddenstoelen het gezicht van de vegetatie. Op grond van deze feiten, denk ik dat het mierennest weinig weerstand kan bieden aan deze overwoekerende krachten. Misschien is dit het laatste seizoen van dit nest.

25 oktober 2019

Het is nu duidelijk te zien, dat de zwammen rondom het mierennest parasolzwammen zijn. De stelen van de brandnetels op het nest zijn kaler. Ook zijn er gaten waar te nemen. Hoogstwaarschijnlijk van de groene specht die even wat mieren aan het verorberen was. In andere nesten heb ik niet of nauwelijks sporen gezien van deze agressieve spechthandelingen

 

 

8 november 2019

Duidelijk is nu het afsterfproces te zien aan de stengels en de bladeren vanb de brandnetels en de bruine kleur van de parasolzwammen. Nog meer en diepere gaten vertoont het mierennest. Sporen van de groene specht. Andere mierenhopen vertonen ook inslagen van aanvallen van de groene specht, maar dit nest is wel het meest aangetast.

 

 

 

 

 

 

1 december 2019

Grote gaten in het mierennest zijn duidelijk te zien. Er lopen nog enige verdwaalde mieren rond, maar rondom het nest is geen mier te bekennen. De stelen van de brandnetels zijn kaal, maar rond het nest zijn kleine groene brandnetels opgekomen. Opvallend is dat dit nest behoorlijk beschadigd is, terwijl dat bij andere nesten minder het geval is.

 

 

 

12 december 2019

De gaten in het nest zijn nog wat groter geworden. In de gaten liggen gevallen bruin gekleurde dofgekrulde eikenbladeren. Ze worden niet meer opgeruimd. Geen mier loopt er nog over het nest. Totaal verlaten. Het volk heeft zich teruggetrokken in de duistere grond. Op het nest zie je de kale staken van de brandnetels, die hun blad hebben laten vallen. Nog steeds rond het nest kun je kleine groene bladeren van opgekomen brandnetels zien.

 

 

 

30 december 2019

Het beeld is weinig veranderd. Geen mier te zien, niet alleen op dit nest, maar ook op alle andere mierenhopen. Aan de groene brandnetels aan de rand van het nest kun je zien, dat ze nog steeds groen in wat blad zitten. Maar enkele nachten heeft het gevroren in de afgelopen periode en die nachten hadden zeer lichte vorst(1 tot 4 graden onder nul).

In deze omgeving in dit dalletje waar zich vier mierenhopen bevinden, hoor je zo nu en dan een specht op een boomtak tokken. De rode kop en witgrijze nek geven aan dat we hoogstwaarschijnlijk met de groene specht te maken hebben. De specht die de mierenhopen afgraaft op zoek naar buit in de vorm van lekkere mieren.

5 februari 2020

Het is een zonnige dag. Het mierennest lijkt nog te slapen. Geen mier is op en rond de hoop te bekennen. Duidelijk zijn de brandnetels te zien. Op en rond de mierenhoop beginnen ze te ontluiken. Het geeft aan dat ze in de winter niet dood gevroren zijn. Uit dit fenomeen kun je afleiden dat we te maken hebben gehad met een milde winter.

3 maart 2020

Het zonlicht is krachtiger en het begint al wat warmer te worden, alhoewel de wind nog guur is. De mieren zijn uit het nest gekomen. Op een kluitje bewegen ze zich en zijn vooral bij de gaten zeer actief. Het lijkt of ze in bescheiden mate reparatiewerkzaamheden aan het nest aan het verrichten zijn.

14 maart 2020

Een dikke week later zie ik dat de mieren massaal het nest uitgekropen zijn en flink bezig zijn om het nest op te knappen. Zeer vele opeenhopingen van de mieren zie je op naar de zon toe geëxponeerde helling van de mierenhoop. Het is daar relatief warm. Bij alle 10 andere mierennesten zie ik dezelfde activiteit. Het gebaar van grote samenklonteringen.

Ook enkele dagen daarna heb ik ongeveer dezelfde situatie aangetroffen.

21 maart 2020

Net als een week geleden zien wij nog steeds grote trossen mieren aan het werk vooral aan de schuine zijde van het nest, die naar de zon toe gericht is. Maar ze bewegen nu sneller en ze beginnen al door het bos te marcheren en de boom in te gaan. Hoewel de zon uitbundig scheen, was het nog behoorlijk fris; 9 graden door de gure oostenwind.

10 april 2020

Het is een prachtige dag. De paardenbloem bloeit met zijn gele zonnetjes uitbundig en enkelen zijn al in de zaadpluisbol. De hondsdraf met zijn kleine fel blauwe bloemetjes laat zich weer zien. De fitus laat zich uitbundig horen in het duinlandschap. Op weg naar Myendel via de Waalsdorpervlakte hoorde ik al een nachtegaal op een bescheiden manier.

De trosvorming op het mierennest was niet meer waar te nemen. Druk werd er gerepareerd aan het nest en vele mieren marcheerden weer het bos en de nabij gelegen dennenboom in.

21 april

Ook nu is het weer een fantastische zonnige dag met een behoorlijke noordoosten wind. De mieren zijn uitbundig aan het werk. Het nest lijkt wat in oostelijke richting opgeschoven te zijn. Duidelijk is de "hoop" vorming te zien en bijna alle gaten zijn gerepareerd.

Gesnapt door de Dunea-duinwachter. Ik mag daar niet komen. Het verslag komt hiermede tot een einde.

Gesnapt door de Dunea-duinwachter. Ik mag daar niet komen. Het verslag komt hiermede tot een einde.